Lagersten 548

60x45

Anmärkning: Stenen skiftar i rosa nyans

*
*
Välj Textuppställning
*
Välj dekor
*
7000,00 kr
Beskrivning
Typ Stående
Färg Röd Vånga
Beskrivning Polerad